Společníci / Partners / Gesselschaftern

JUDr.Ing.Richard Myslil

Vystudoval Vysokou školu chemicko-technologickou, obor ekonomika a řízení (1980-1984) a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (1990-1995), doktorát na Karlově univerzitě v Praze (2000). Vykonával manažerské funkce v chemickém a farmaceutickém průmyslu v podnicích Spolana Neratovice, Chemopetrol, Spofa, URGO-MEDCOM s.r.o. (nyní URGO Healthcare CZ s.r.o.) od 1984 do 1995, absolvoval postgraduální studium na University of Birmingham ve Velké Británii (1995), Částečnou praxi u Laffili van Crombrugghe (nyní LVP LAW) v Bruselu (1995), Herbert Smith v Londýně (1995) a u Coudert Brothers v New Yorku (1996). Působil jako koncipient u Bubník & Myslil (1995-1997).

Advokátem od roku 1998. Specializuje se především na obchodní právo, právo společností, soudní spory a rozhodčí řízení, vymáhání pohledávek, nemovitosti, cenné papíry, due diligence.

Společník Bubník & Myslil od roku 1998, společník Čermák Hořejš Myslil a spol. (nyní Čermák a spol.) 2001-2007, nyní vedoucí společník Bubník Myslil & Partners.

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze. Člen Rozhodčí komise České golfové Federace. Člen International Bar Association and AEA International Lawyers Network.

Jazykové znalosti: angličtina, francouzština, částečně němčina a ruština


JUDr.Michal Hanko

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně (1993-1998), doktorát na Karlově univerzitě v Praze (2005).

Působil jako advokátní koncipient u Bubník & Myslil (1998-2001) a advokátní a patentové kanceláři Čermák Hořejš Myslil a spol. (nyní Čermák a spol.) , advokátem je od roku 2002. Od roku 2008 je společníkem Bubník Myslil & Partners. Absolvoval pracovní stáže u advokátních kanceláří Graf, Maxl & Pitkowitz ve Vídni (2000) a Shearman & Sterling v Paříži (2003). Advokátem od roku 2002.

Specializuje se především na obchodní právo, občanské právo, pracovní právo, soudní spory, logistiku, přepravu, ochranu osobních dat.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina.

JUDr.Stanislav Myslil CSc.

Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, zde studoval rovněž postgraduálně, zčásti také na Londýnské univerzitě (titul CSc,). Člen právního odboru Československého Ministerstva zahraničních věcí, člen právního odboru OSN.

Specializuje se na obor obchodního práva, mezinárodního práva, státní zakázky nemovitostí, zahraničních investic, fúzí a akvizic, a mezinárodního rozhodčího řízení. Publikoval dvě knihy a četné články z oboru mezinárodního práva veřejného a soukromého.

Od r. 1990 společník advokátní kanceláře Bubník & Myslil, od roku 2000 společník advokátní a patentové kanceláře Čermák Hořejš Myslil a spol., od roku 2008 společník Bubník Myslil & Partners.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina, částečně ruština a francouzština

JUDr.Gerhardt Bubník, LL.M.

Vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy, a získal titul LL.M na Harvard University, doktorát na Karlově univerzitě v Praze. Na Harvardu cena Adison Brown Prize za nejlepší práci v oboru mezinárodního práva soukromého.

Rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR v Praze, Vídni, Paříži, Lausanne a Curychu. Členem České společnosti pro mezinárodní právo. Zakladatel a bývalý prezident Harvard Club v Prague. Dříve člen vedení a právní poradce Mezinárodní bruslařské federace.Dříve předseda Rozhodčí komise Českého olympijského výboru. Nositel olympijského řádu Mezinárodního Olympijského výboru.

Od roku 1990 společník advokátní kanceláře Bubník & Myslil, od roku 2001 poradce v Čermák Hořejš Myslil a spol. (nyní Čermák a spol.), společník a později off-counsel Bubník Myslil & Partners.

V síni slávy České advokátní komory je od roku 2016.

Dr. Bubník je specializován v oborech mezinárodního práva soukromého, obchodního, joint ventures, práva obchodních společností, autorského, ochrany průmyslového vlastnictví a mezinárodního rozhodčího řízení.

Jazykové znalosti: angličtina, němčina a ruština,

______________________

Gerhardt Bubník vydal svoji knihu vzpomínek Život mezi paragrafy. Tato kniha se setkala s velmi dobrým ohlasem a v tištěné podobě je prakticky rozebrána.Proto ji nyní vydal i v elektronické formě a je k dostání za pouhých 199 Kč , a to v nakladatelstvích Wolters Kluwers  a Palm knihy  zde:

Výsledkem je kniha vzpomínek nazvaná Život mezi paragrafy. Gerhardt Bubník v ní vypráví o svém dětství za německé okupace, o dobách studií (jako první z tehdejšího Československa vystudoval práva na Harvardu), o dráze krasobruslaře a poté mezinárodního rozhodčího, o práci advokáta a rozhodce, o dění v Mezinárodní bruslařské unii, o 9 zimních olympiádách, o četných českých i slovenských významných krasobruslařích, o boji proti dopingu či o setkáních s výjimečnými osobnostmi. Poutavé vyprávění doplňuje řada unikátních fotografií a dobových materiálů."

Vytvořte si webové stránky zdarma!