Služby / Practise areas / Tätigkeitsbereiche

 Služby

 • obchodní a smluvní právo, smlouvy,
 • nemovitosti, nákup, prodej, nájem, zástavy, věcná břemena, stavební právo
 • soudní spory, rozhodčí řízení, mediace,
 • pracovní právo, zaměstnanecké výhody, odměňování vedoucích pracovníků, programy akcií pro zaměstnance, pracovní spory, kolektivní vyjednávání, hromadné propouštění
 • logistika, přeprava, skladování
 • insolvenční řízení, vymáhání pohledávek
 • mezinárodní právo soukromé, evropské právo, přeshraniční transakce, zahraniční obchod
 • fúze a akvizice, právo společností, zakládání společností, joint ventures, investice,
 • due diligence, cenné papíry, finanční trhy,
 • rodinné firmy
 • ochrana osobních dat, GDPR
 • soutěžní právo, kartely, spojování soutěžitelů, nekalá soutěž, reklama
 • rodinné právo, dědictví, závěti
 • farmacie, úhrady léčiv, zdravotní péče
 • správní právo
 • software, telekomunikace
 • franšízing, distribuce,
 • pojištění
 • sportovní právo
Vytvořte si webové stránky zdarma!