logo
Na?
Služby PDF Tisk E-mail

SLUŽBY

 • fúze a akvizice, právo společností, zakládání společností, joint ventures, investice, zvyšování a snižování kapitálu, due diligence, nabídky akcií zaměstnancům a opční plány, cenné papíry, finanční trhy, rodinné firmy
 • obchodní a smluvní právo, smlouvy, franšízing, distribuce, obchodní řešení, pojištění
 • nemovitosti, nákup, prodej, nájem, zástavy, věcná břemena, stavební právo
 • soudní spory, rozhodčí řízení, mediace, da?ové spory
 • mezinárodní právo soukromé, evropské právo, přeshraniční transakce, zahraniční obchod
 • veřejné zakázky a výběrová řízení, PPP projekty, dražby, pracovní právo, zaměstnanecké výhody, odměňování vedoucích pracovníků, ochrana osobních dat
 • soutěžní právo, kartely, spojování soutěžitelů, nekalá soutěž, reklama
 • logistika, přeprava, skladování
 • konkursní řízení, vymáhání dluhu a restrukturalizace
 • farmacie,  úhrady léčiv, zdravotní péče
 • správní právo
 • software, telekomunikace
 • sportovní právo
 
 
Main Menu
Home
O nás
Služby
Společníci
Kontakty
Odkazy
Hledat
English
Deutsch
Administrator